Младежки обмен „Мake your living green“ в Тренчин, Словакия, 20 – 29 май, 2018 г.

Обменът „Мake your living green“ цели да повиши заинтересоваността сред младежите относно екологичната устойчивост, значението на природата и ролята на човека в грижата за нея.

място на провеждане Място: Тренчин, Словакия

период на провеждане  Период на провеждане: 20 – 29 май, 2018 г.

Изпращаща организация: Association WalkTogether

 Профил на участниците: младежи между 16 и 23 години (без възрастови ограничения за лидера). Задължително е поне един участник от груапата да страда от липса на възможности, т.е да има културни или образователни затруднения.

 Повече информация можете да намерите в инфо пакета.

 Такса за участие: 50 eвро. Храната, настаняванто и до 275 евро за транспорт се поемат от изпращащата организация.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма и я изпратете на walktogetherbulgaria@gmail.com.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 5 март 2018 г.

 Източник: Association Walktogether

 YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.