Младежки обмен “EU&More” в град Kéked, Унгария от 4 – 11 август 2018 г.

Обменът е насочен към младежите с интерес към Европейският съюз, как той функционира, какви са права ни и защо е важен междукултурният диалог.

място на провеждане Място: град Kéked, Унгария

период на провеждане  Период на провеждане: 4 – 11 август 2018 г.

Изпращаща организация: Сдружение „Международен младежки комитет за образователни инициативи и програми – ММКОИП“

Цели на проекта:

  • да се привлече вниманието към междукултурния диалог;
  • да се насърчи разбирането и идеята за европейския подход;
  • в края на проекта – младите хора да бъдат по-толерантни помежду си, което може да помогне за мирното социално сближаване в Европа.

 Профил на участниците:

  • да са на възраст 18 –  25 г.;
  • да знаете английски език на добро разговорно ниво;
  • да имате интерес към темата.

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: 25 евро (таксата е административна и покрива оперативни, административни и подготвителни дейности на Сдружението).  За проекта се поемат следните разходи:

  • 100% от настаняване и храна;
  • 100% от транспортните разходи до 275 евро на човек.

 За да кандидатствате, изпратете CV и кратка мотивация на български или английски език със снимка на имейл: iyceip.eu@gmail.com. Задължително впишете като тема за имейл: EU&MORE – Hungary.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 ч. на 30 март 2018 г.

  За контакт: iyceip.eu@gmail.com

 Източник: Сдружение „Международен младежки комитет за образователни инициативи и програми – ММКОИП“ 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен/ обучение или друго релевантно. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.