Младежки обмен „NE(E+)tD“ в Хорезу, Румъния, 31май – 6 юни 2018 г.

Проектът цели да развие социалните умения за интеграция, креативността и увереността на участницте.

място на провеждане Място: Хорезу, Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 31 май – 6 юни 2018 г.

Изпращаща организация: Български младежки форум

Цели на проекта:

  • придобиване на ключови умения с цел преодоляване на  културни и образователни бариери;
  • повишаване на самочувствието;
  • развиване на творческия усет на участниците чрез организиране на фотографска изложба в Хорезу;
  • създаване на готовност у младежите да станат част от пазара на труда;
  • избиране на 9 участници, които да станат младежки работници, като помагат на организаторите с логистиката.

 Профил на участниците: младежи между 18 и 30 години.

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Няма такса за участие. Настаняването, храната и до 180 евро за транспорт се финансират в рамките на програма Еразъм+.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 април 2018 г.

   За контакт:

Имейл: tsvetieharlin@gmail.com

Тел.: +359 895 35 37 59

 Източник: Български младжки форум

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.