Младежки обмен „Sport Employs Youth“ в Тата, Унгария, 28 април – 6 май 2018 г.

Възможност да посетите Унгарския Олимпийски Тренировъчен Лагер и още много забавни дейности на тема спорт

място на провеждане Място: Тата, Унгария

период на провеждане  Период на провеждане: 28 април – 6 май 2018 г.

Изпращаща организация: Асоциация за развитие на българския спор

Цели на проекта:

  • Ще получите ценна информация за неоткритите съкровища, които крие спорта;
  • Ще имате възможност да се запознаете с новите методологии, които използват спорта като инструмент за развитието на  компетентност за възможности за работа;
  • Ще научите методологии, с които ще можете да разпространите полученото знание и ще помагате и на другите.

 Профил на участниците:

  • 4 участника и 1 групов ръководител на възраст от 18 до 26 години
  • Заинтересувани по темата;
  • Студенти със спортно минало или интересуващи се от спорт;
  • Младежки работници, треньори или учители, които желаят да получат информация по темата;
  • Да говорят английски свободно.

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Такса за участие: 30 евро, като се заплаща на посрещащата организация в Унгария.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+, като настаняването е осигурено, а пътните разходи се възстановяват до 275 евро на участник.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма и я изпратете на info@bulsport.bg

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 март 2018 г.

  За контакт: Dóra Faragó на ел. адрес.: fdori95@gmail.com

 Източник: Асоциация за развитие на българския спорт

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.