National Geographic Society предоставя 3 възможности за безвъзмездна помощ

National Geographic Society дава възможност на хора, с интерес към природата образованието, научните изследвания, разказването на истории или технологиите да кандидатстват за безвъзмездно финансиране.

Организатор: National Geographic Society

Всички предложени проекти трябва да бъдат смели, иновативни и потенциално трансформативни и да имат основен акцент върху опазването на природата, образованието, научните изследвания, разказването на истории или технологиите. Проектите трябва да се приведат в съответствие с една от трите фокус области: Wildlife, Human Journey, Changing Planet.

Безвъзмездните средства се отпускат въз основа на заслуги и съществуват независимо от другите отделения на Дружеството.

Заявленията трябва да бъдат подадени най-малко шест месеца преди предложената дата за започване на проекта, за да се гарантира, че всички наградени средства са получени навреме. Научете повече за процеса и сроковете за преглед.

Възможностите за безвъзмездна финансова помощ са 3:

 • Early career grant – предназначени са да предоставят на по-малко опитни лица възможност да водят проект.
  • финансирането е между $ 5,000 и $ 10,000;
  • няма максимална възрастова граница за кандидатите за безвъзмездни помощи за ранна кариера;
  • кандидатите трябва да са навършили 18 години към момента на подаване на заявлението.
  • не се изисква да имат висше образование;
  • кандидатите с повече от пет години професионален опит в областта на фокуса на проекта, трябва да кандидатстват за безвъзмедната помощ към Exploration Grant.

За да кандидатствате за Early career grant, попълнете апликационната форма.

 • Exploration Grant –  предназначен е към опитни лидери в областта на опазването, образованието, научните изследвания, разказването на истории и технологиите.
  • от кандидата и членовете на екипа му се очаква да докажат успешното завършване на подобни проекти с измерими и / или осезаеми резултати;
  • ако в миналото сте получили субсидия от National Geographic, можете да изпратите ново предложение, след като сте закрили предишния си запис;
  • финансирането е между $ 10,000 и $ 30,000.

За да кандидатствате за Exploration Grant, попълнете апликационната форма.

 • Requests for Proposals – kато част от поддържането на балансирана планета, National Geographic предлага безвъзмездните средства за проучване, които се концентрират върху определени ключови въпроси.

  Кандидатите могат да предложат проекти, насочени към опазването, образованието, научните изследвания, разказването на истории или технологиите, в отговор на изброените специални покани за предложения (RFP):

  • Documenting Human Migration, Species Recovery, Big Cats Conservation, Reducing Marine Plastic Pollution, Making the Case for Nature, Democratizing Science, Conservation Technologies.

 Повече информация може да намерите тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване за всички възможности: 4 април 2018 г.

  За контакт: National Geographic Society, Grant Programs – мейл: cre@ngs.org

 Източник: National Geographic Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници за възможността. За повече информация се обърнете към посочената организация.