Национален конкурс „Млад Икономист“ 2018

Икономика ви е позната наука и следите какво се случва с нея в страната ни? Съюзът на икономистите в България организира Национален конкурс „Млад Икономист“ 2018. Включете се.

Организатор: Съюз на икономистите в България

Управителният съвет на Съюза на икономистите в България обявява Четиринадесетия национален конкурс „Млад Икономист – 2018г. Гласът на младите за силна икономика“ на тема: „Регионалните диспропорции в съвременна България: икономически, социални и демографски предизвикателства“

 Профил на участниците:

 • ученици в средни училища, без ограничения на специалността;
 • студенти /бакалавър, магистър/, докторанти и асистенти в български и европейски университети;
 • млади предприемачи до 29 годишна възраст.

Указания:

 • всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;
 • докладите трябва да бъдат написани на български език
 • пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;
 • в текста да не се посочва името на автора;
 • участниците посочват личните си данни на отделна страница:
  • име, презиме, фамилия;
  • местоживеене;
  • адрес за кореспонденция, мобилен телефон, e–mail;
  • име и адрес на средното или висше училище, факултет, форма на обучение /редовна, задочна/, специалност, фирма-длъжност, администрация – длъжност;

 Повече информация може да намерите тук.

 Награди по конкурса:

 • участниците заели първо, второ и трето място в четирите категории получават парична награда;
 • носителите на специална награда получават предметна или парична награда от отделни фирми и организации, съобразно връзката на разработката с техния предмет на дейност;
 • заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота;
 • на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.

 За да кандидатствате, докладите се представят в два екземпляра на хартиен носител и по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg;

Разработките се представят на адрес: гр. София 1000, ул. ”Г.С. Раковски” №108, Съюз на икономистите в България,  За конкурса „Млад икономист-2018г.”.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 18 май 2018 г.

 За контакт: тел. 029871847; моб. тел: 0877 011 710; мейл: info@bgeconomist.bg ;

 Източник: Съюз на икономистите в България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конкурса. За повече информация се обърнете към посочената организация.