Национален студентски конкурс „Млад одитор“ 2018 г.

Конкурса се ражда поради неяснотата около фигурата на одитора и необходимостта от външна, независима и обективна оценка за финансовото състояние на компаниите.

период на провеждане  Етапи на провеждане:

  • Първи етап – Регистрацията от 19 март 2018 г. до 16 април 2018 г.
  • Втори етап – Теста, който ще бъде отворен за решаване от 23 април 2018 г. до 8 май 2018 г.
  • Трети етап – Казусите в онлайн платформата  в периода 14 май 2018 г. – 28 май 2018 г.

Организатор: Висшето училище по застраховане и финансиЕйч Ел Би България и Захаринова и партньори

Цели на конкурса:

  • да бъде популяризирана одиторската професия сред младите хора;
  • да се акцентира върху ролята на одита в бизнес средите и обществото като цяло.

 Профил на участниците:

  • студенти, в специалностите финанси, счетоводство и контрол от всички университети в България и чужбина, независимо от образователно-квалификационната степен и формата, в която се обучават.

 За да участвате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 16 април 2018 г.

   За контакт: Юлияна Георгиева, моб. тел.: +359 2 40158 07; ел. адрес: jgeorgieva@vuzf.bg

 Източник: ВУЗФ

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конкурса. За повече информация се обърнете към организаторите.