Обучение „Come on Youth!“ в Муданя, Tурция, 7 – 13 май 2018 г.

Обучителният курс цели да информира младежките работници за  нуждите на младежите и да развие уменията им за работа с тях.

място на провеждане Място: Муданя, Tурция

период на провеждане  Период на провеждане:7 – 13 май 2018 г.

Изпращаща организация: Български младежки форум

Цели на проекта:

  • участниците да придобият повече знания за това, какви са нуждите на младите хора, какви са техните желания, как могат да бъдат мотивирани и привлечени да участват в повече доброволчески дейности;
  • придобиване на умения за използване на интернет с цел привличане на младежи;
  • усвояване на умения за прилагане на неформално обучение;
  • подобяване на комуникационните умения и уменията за работа в екип;
  • премахване на предразсъдъци и стереотипи относно мисленето и действията на младежта.

 Профил на участниците: младежки работници.

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Няма такса за участие. Настаняването, храната и до 275 евро за транспорт се финансират в рамките на програма Еразъм+.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 април 2018 г.

   За контакт:

Имейл: tsvetieharlin@gmail.com

Тел.: +359 895 35 37 59

 Източник: Български младжки форум

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.