Обучение „Digital and educational entrepreneurship”, в гр. Крайова, Румъния, 5 – 12 май 2018 г.

Интересен проект в Румъния относно младежкото предприемачество и дигиталните компетенции.

място на провеждане Място: гр. Крайова, Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 5 – 12 май 2018 г.

Изпращаща организация: Сдружение „Младежи за развитие на Лясковец“

Основни теми на проекта:

  • младежко предприемачество;
  • дигитални компетенции;
  • посещаване на успешни и реално работещи предприятия.

  Изисквания към кандидатите:

  • възраст: 18 – 29 г;
  • ниво на владеене на английски език: минимум А2;
  • да няма забрана за напускане на Република България;
  • финансова възможност за закупуване билет за влак / автобус и за пътуване до Крайова.

 Участници от Лясковец, Велико Търново и Горна Оряховица се ползват с предимство.

 Повече информация може да намерите тук.

 Няма такса за участие. Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор на място, в размер до 180,00 €, след представяне на всички транспортни документи. Настаняването и храната се поемат..

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, моля попълнете и изпратете прикачения формуляр на мейл: mladeji_lqskovec@abv.bg

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 2 април 2018 г.

  За контакт: mladeji_lqskovec@abv.bg

 Източник: Сдружение „Младежи за развитие на Лясковец“

 YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.