Обучение „Drop-In“ в Латвия, 22 – 27 май 2018 г.

Взелите участие учители и младежки работници ще повишат своя капацитет в сверите социално приобщаване, овластяване и мотивацията на потенциално отпадащите ученици

място на провеждане Място: Латвия

период на провеждане  Период на провеждане: 22 – 27 май 2018 г.

Изпращаща организация: ЦРЧР

Цели на обучението:

  • По-добро разбиране на феномена на отпадането от училище и липсата на мотивация в образованието.
  • По-добро признаване на ролята на различните основни заинтересовани страни (учител, семейство, младежки работник и др.) в процеса на учене на младежите.
  • По-добро разбиране на това как формалното и неформалното образование могат да са си полезни едно на друго.
  • Нови инструменти и методи за подпомагане на учебния процес на младите хора.

 Профил на участниците:

  • Учители и младежки работници, които работят с ученици на възраст между 14 и 18 години:
    • които искат да окажат въздействие върху потенциално отпадащите от училище;
    • които искат да споделят и да се учат в международна група от съмишленици.

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Настаняването, храната и транспортните разходи ще бъдат изцяло покрити.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма в SALTO

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 25 март 2018 г.

  За контакт: Sanda Roze, ел. адрес: sanda.roze@jaunatne.gov.lv

 Източник: SALTO

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.