Обучение “Empowering Youth Workers for Entrepreneurship under Social Inclusion Perspective” в Португалия, 14 – 18 май 2018 г.

Основната цел на обучителния курс е да даде възможност на младежките рабтници да усвоят умения, които да прилагат в своята дейност, за да насърчавт социалното приобщаване и професионалното развитие на младежта.

място на провеждане Място: Albergaria-a-Velha, Португалия

Изпращаща организация: Български младжки форум

период на провеждане  Период на провеждане: 14 – 18 май 2018 г.

 Профил на участниците:

  • младежи работници над 18 години;
  • притежаващи опит в сферата на неформалното обучение и социалното приобщаване.
  • с ограничени възможности: културни, финансови или социални.

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Няма такса за участие. Настаняването, храната и до 360 евро за транспорт се финансирт по програма Еразъм +.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 март 2018 г.

   За контакт:

Имейл: tsvetieharlin@gmail.com

Тел.: +359 895 35 37 59

 Източник: Български младжки форум

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.