Обучение „Entelligence project“, в Атина, Гърция, 25 юли – 1 август 2018 г.

Интересна възможност за млади лидери или младежки работници, относно развиването на добра комуникация и работата с млади хора.

място на провеждане Място: Атина, Гърция

период на провеждане  Период на провеждане: 25 юли – 1 август 2018 г.

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society

Цели на проекта:

  • да развива и подсилва необходимите умения за ефективна комуникация: уверен словесен и несловесен израз на мисли и емоции, активно слушане и съпричастност;
  • да въведат уменията на творческата съпричастност като елемент в комуникацията, който дава по-задълбочено разбиране и осигурява по-голяма грижа за младите работници;
  • укрепване на капацитета на участниците за ефективно посрещане на предизвикателствата в комуникацията чрез прилагане на програми за младежта, включващи взаимодействия с други младежки работници и млади хора;

 Профил на участниците:

  • да са на възраст: 18 – 35 години;
  • да бъдат млади лидери или младежки работници.

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: 25 евро. Проектът ще покрие пътните разходи до 275 евро за България, настаняване и храна  на 100%.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 март 2018 г.

  За контакт: absociety.info@gmail.com

 Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.