Обучение „HUBsters“ в Будапеща, Унгария, 13 – 19 май, 2018г.

Основната цел на обучението е да подкрепи младите лидери като движеща сила за повишаване активността на младежта на местно и европейско ниво.

място на провеждане Място: Будапеща, Унгария

период на провеждане  Период на провеждане: 13 – 19 май, 2018г.

Изпращаща организация: Център за развитие на човешките ресурси

Думата „HUB“ носи значението на ефективен център на дейност или мрежа. Хъбовете служат за свързване на елементи от различни направления. Аналогично младежките лидери представляват „HUB на обществата“ – свързват и интегрират различни млади хора. Ето защо те играят решаваща роля в подкрепата за младежкото участие.

Цели на проекта:

 • определяне ролите на младите лидери в подкрепа на младежката активност;
 • самооценка и развитие на компетенциите на младите лидери;
 • предоставяне на инструменти и ресурси за непрекъснато подпомагане на младежкото участие и даване на възможност за обмен на опит;
 • подкрепа на лидерите в планирането на международни и транснационални младежки проекти, отговарящи на нуждите на младите хора в техните местни общества.

Знанията, които ще придобият участниците, включват:

 • ресурси за ефективно лидерство в контекста на младежката работа;
 • know-how за разработване на планове за действие за транснационални младежки проекти;
 • как да се задоволят специфичните изисквания и нужди на местните общества на участниците;
 • какви са ползите от програмата „Еразъм +: Младежта в действие“.

 Изисквания към кандидатите:

 • да бъдат младежки лидери над 18 години;
 • да бъдат вече ангажирани в планиране, управление и/или осъществяване на местни дейности в свота общност;
 • да могат да вземат решения или да влияят върху изпълнението на други проекти;
 • да имат готовност да допринесат със собствения си опит и ценности, свързани с проблемите на младежкото участие;
 • да притежава добри комуникационни умения на английски език.

 Повече информация може да намерите тук.

Обърнете се към изпращащата организация за информация относно такста за участие в обучителния крс. Всички останали разходи – престой, храна и транспорт се финансират в рамките на програма Еразъм+.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 2 април 2018 г.

   За контакт:

Teл: +359 2 9155095

Имейл: tcabulgaria@hrdc.bg

 Източник: SALTO YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в oбучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.