Обучение „SOHO – European Training Course for support people in Erasmus+“, в Полша, 13 – 17 юни 2018 г.

Участниците в обучението ще се занимават с теми, пряко свързани с Европейската Доброволческа Служба (EVS) и нейното качество на изпълнение.

място на провеждане Място: Полша

период на провеждане Период на провеждане: 13 – 17 юни 2018 г.

Изпращаща организация: ЦРЧР

 Профил на участниците:

  • да са заети в областта на EVS;
  • да могат да приложат наученото и да подобрят качеството на изпълнение на EVS след проекта;
  • да имат възможността да информират останалите участници относно работата в организацията си и да представят страната си.

SOHO цели да подобри качеството на изпъленение на програма EVS, като подобри организационните компетенции на участниците. Допълнително, те ще бъдат информирани за актуалните възможности, които ни предоставя Erasmus+: Youth in Action Programme.

Главните цели на обучението са:

  • да се придобие ясна представа за концепцията на EVS като образователна програма и качеството по различните аспекти;
  • да се подобри способността да нови партньорства и работата с организации от различни националности;
  • да се обсъдят ролите, отговорностите и предизвикателствата, които застават пред нас по време на изпълнението на програмите по EVS;
  • да се повиши вниманието относно различните образователни методи и да се окаже подкрепа чрез използването на различни техники и инструменти;
  • да се подкрепи признаването на неформалното образование в EVS чрез правилната употреба на Youthpass;
  • да се добият нови знаня относно предлаганите възможности по Erasmus+: Youth in Action Programme.

Освен това, настоящето обучение е отлична възможност за участниците да натрупат нов опит, да споделят добрите практики от работата си и да създадат нови международни контаки и партньорства. Всяка година националните агенции организират няколко обучения „SOHO“ и постепенно обществото на учасниците се разраства.

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Таксата за участие е различна за отделните страни. За повече информация моля свържете се с Националната агенция – ЦРЧР. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма дадена на този адрес.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 6 май 2017 г.

 За контакт: Melania Miksiewicz, e-mail: Melania.Miksiewicz@frse.org.pl

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в проекта. За повече информация се обърнете към посочените контакти.