Обучение „Start-up! in Erasmus+“, в Молина, Испания, 8 – 13 май 2018 г.

Обучението е насочено към развиване на предприемачески умения на младите хора, как да си взаимодействат с различен набор от компетенциии ресурси за насърчаване на предприемачеството.

място на провеждане Място: Молина, Испания

период на провеждане  Период на провеждане: 8 – 13 май 2018 г.

Изпращаща организация: ЦРЧР

Цели на проекта:

 • повишаването на инициативността и чувството за предприемачество, които имат за цел да подготвят участниците;
 • проучването на ролята и възможностите, които предлага програмата „Еразъм +“;
 • разпространение на инструменти и методи за работа по тази тема с младите хора.

Работните сесии по време на обучението ще са две:

 1. Компетенции за предприемачесвто – участниците ще се запознаят с основните компетенции в областта:
  • определяне на ключови компетенции за предприемачество;
  • самооценка на компетенциите за предприемачество;
  • стратегии за укрепване на ключовите компетенции за предприемачество;
  • изготвяне на бизнес идеи.
 2. Ресурси за предприемачесвто – целта е да осигурят пълен набор от налични средства за насърчаване на предприемачеството.
  • подкрепа структури за предприемачество;
  • „Еразмус +“ и „Еразмус + за млади предприемачи“;
  • възможности за финансиране.

 Профил на участниците:

 • младежки работници, обучители, младежки лидери;
 • да владеят английски език.

 Планиран работен семинар, за да се запознаят участниците с различни методологии, основани на неформалното образование, за насърчаване на предприемачеството сред младите хора.

 Повече информация може да намерите тук.

 Моля преди кандидатсвтане се обърнете към националната агенция в България, за уточняване на финансовите разходи по пътуването. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 8 април 2018 г.

  За контакт: Pilar Fontán, е-мail: fontangp@injuve.es

 Източник: SALTO -YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.