Обучение „Supporting youth to act local, be social“, в Woodrow High House, Лондон, Великобритания

Фокусът е към младежките работници – как да подкрепят младите хора, с които работят, да провеждат кампании за социални действия и да разрешават проблеми.

място на провеждане Място: Woodrow High House, Лондон, Великобритания

период на провеждане  Период на провеждане: 26 май – 2 юни 2018 г.

Посрещаща организация: Creative Opportunities

Цели на проекта:

  • да научите как да се справите с различните показатели за неравенство, като предадете това отношение към младите хора, с които работите;
  • да отразявате и обсъждате въпроси на идентичността и общността, да учите и да си сътрудничите помежду си по местните и по-широки въпроси, които засягат младите хора във вашите населени места;
  • да развитие на устойчивостта спрямо различните рискове или предизвикателства, когато се подкрепят младите хора да предприемат свои собствени социални действия в бъдеще;

 Профил на участниците:

  • да сте младежки работници, координатори на лидери, посредници и обучители от активни НПО или обществени органи, които имате мисия и цели, свързани със социалната промяна;
  • да имате представа кои въпроси засягат младите хора, където работят, и дали желаете да помогнете на негативните преживявания да се превърнат в положителни;
  • да сте навършили 18 години;
  • да имат поне средно ниво на разбиране на английски език (да участват в дискусии и в обучителни дейности).

 Приветстват се кандидатури от хора с физически и умствени увреждания, малцинствени и етнически хора. Ако имате нужда от помощ при попълване на заявката или искате да получите достъп до нея в различен формат, или имате въпроси , моля, не се колебайте да се свържете с посрещащата организация.

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Настаняване, храна, освежителни напитки, материали за обучение – 100% покрити. Пътните разходи ще бъдат възстановени изцяло до посочената сума за всяка страна. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 18 март 2018 г.

  За контакт: Leila Usmani, мейл: leila@creativeopportunities.co.uk

 Източник: Salto – Youth

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената организация.