Обучение за емоционална и социална интелигентност „Inside Outside“ в Латвия, 8 – 15 юли 2018 г.

Основната цел на проекта е да повиши качеството на младежката работа, да промотира професионализъм сред младежките работници и да развие личните и професионалните качества на участниците в тяхната бъдеща работа.

място на провеждане Място: Кегумс и Рига, Латвия

период на провеждане  Период на провеждане: 8 – 15 юли 2018 г.

Изпращаща организация: СиВиЕс България

Цели на проекта:

 • да развие знанието на младежките работници в сферата на емоционалната и социалната интелигентност;
 • да предостави възможност на участниците да се самооценят като младежки работници чрез „Градина на уменията за учене” на Ресурсния център Салто и да подсигури подкрепа за поставяне на личностни цели;
 • да развие личностните и професионални компетенции на участниците, използвайки неформално обучение;
 • да сподели личен опит относно работата с млади хора в контекста на емоционалната и социалната интелигентност и да сподели добри практики за за подкрепата на младежи;
 • да осигури възможност за споделяне и учене на нови методи за работа с млади хора за емоционална и социална интелигентност, критично мислене, промотиране на активно участие, социално включване и т.н. и да се дискутират начините за успешна подкрепа както на индивидуално, така и на групово равнище и особено на младите хора в неравнопоставено положение, малцинства, мигранти и други социално изключени групи, за да се предотврати радикализацията сред младите хора;
 • общ принос в подобряването на качеството на работата с младежи и кооперацията между организациите на европейско ниво.

 Профил на участниците:

 • младежки работници;
 • обучители;
 • фасилитатори;
 • лидери;
 • ментори;
 • имат навършена 18 години.

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Пътните разходи (до 275 евро за транспорт) се финансират в рамките на програма Еразъм+.

  За да кандидатствате, попълнете апликационна форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 май 2018 г.

   За контакт:

 Имейл: office@cvs-bg.org

 Източник: СиВиЕс България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.