Обучение за обучители „S.O.S. Solutions“ в Алшотолд, Унгария, 10 – 18 юни 2018 г.

Сдружение YOUTHub търси участници обучение за обучители в Унгария

място на провеждане Място: Алшотолд, Унгария

период на провеждане  Период на провеждане: 10 – 18 юни 2018 г.

Изпращаща организация: Сружение YOUTHub

Посрещаща организация: ReCreativity Social Enterprise

Основният фокус на проекта е устойчивост – на личностно и екологично ниво.  Програмата е създадена, за да подкрепи обучители и неправителствени организации при създаване на обучителни програми като оптимизират съдържанието им и да сподели значението на устойчивотта в сферата на неформалното образование.

Цели на обучението:

  • учене и практикуване нови меки умения;
  • учене и споделене на личностната и екологичната устойчивост;
  • популяризиране на устойчивостта в сферата на ученето през целия живот и в екологичен аспект;
  • популяризиране на креативността в работата с младежи чрез използване на нови методи за обучение.

 Профил на участниците:

  • Обучители, ментори, младежки работници, представители на НПО;
  • Хора с опит в провеждането на обучения и работилници;
  • Силна мотивация и желание за участие;
  • Възраст над 18 г.;
  • Добро владеене на английски език.

 Настаняване – http://toldihaz.hu/

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Такса за участие: 60 евро за посрещащата организация на място при регистрация, 30 лв. за изпращащата организация – YOUTHub, платими по банков път.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Разходите за пътни ще бъдат възстановени до 275 евро. Настаняването и храната са изцяло за сметка на проекта.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма. На въпроса Where did you hear about the project? отговорете с YOUTHub.

Молим да имате предвид, че мотивацията за участие ще окаже пряко въздействие върху селекцията на кандидатите.  Препоръчваме ви да отделите специално време и внимание при попълването на апликационната форма като мотивирате добре своето желание за участие.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 1 април 2018 г. 

  За контакт: office@youthub.bg