Платен стаж на позиция „Media Planner“ към All Channels Media

Работата ще включва усвояване на умения за създаване и изпълнение на ефективни медийни кампании, идентифициране, анализиране и достигане на целеви публики и оценяване на успеха.

място на провеждане Място: София

период на провеждане Продължителността на стажа е 6 месеца.

Работодател: All Channels Media

Сфери на развитие по време на стажа:

 • анализ на пазарна информация;
 • идентифициране на целеви публики, разбиране на тяхното поведение и навици;
 • избор на медиен микс;
 • оптимизация на планиране;
 • бюджетиране и анализ на кампаниите;
 • прилагане на медийните тенденции на пазара.

Изисквания към кандидатите:

 • познания в социология, статистика, работа с бази данни;
 • много добро владеене на Excel;
 • екипен дух – за нас това е много важно;
 • аналитичност;
 • проактивност.

Стажът е платен.

 За да кандидатствате за позицията, изпратете свое CV на estefanova@all-channels.com.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 5 април 2018 г.

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.