Покана за конференция на тема доброволчество в европейски и национален план

Тематичната насоченост на конференцията е свързана с възможностите и предизвикателствата пред това да си доброволец в България и на територията на Европейския съюз като цяло.

място на провеждане Място: Дома на Европа, София

период на провеждане  Период на провеждане: 12 април 2018 г. от 10:00 – 12:00 часа

Организатор: Момчил Неков – член на Европейския парламент

По време на конференцията ще бъдат представени новите възможности за участие в доброволчески дейности по линия на Европейския корпус за солидарност, който се очаква да заработи с пълна сила през 2018 г. Тази нова инициатива на европейско ниво, ще позволи на редица млади европейци да вземат участие в доброволчески проекти с различна социална насоченост в своята страна или в чужбина.

В контекста на европейското внимание по темата, ще бъде поставен акцент и върху предизвикателствата пред доброволческия сектор в България. Необходимостта от създаването на подходяща законодателна рамка, както и нуждата от признаването на тази дейност като израз на гражданско участие в национален план, са част от темите, които ще бъдат дискутирани. В събитието ще вземат участие представители на европейските и националните институции, младежки и неправителствени организации.

 За да се регистрирате, посочете трите си имена и организацията, която представлявате, на momchil.nekov-office@ep.europa.eu.

краен срок за кандидатстване Краен срок за регистриране: 11 април 2018 г.

 Източник: Learning for Change Foundation