Стаж „Протоколно обслужване – кетъринг“ към Овергаз

„Овергаз Мрежи“ АД търси студенти, които имат желание да развият знанията и уменията си в посока протоколно обслужване и администриране на мероприятия, като се присъединят към компанията и станат част от Стажантската академия на Овергаз.

място на провеждане Място: София, България

период на провеждане  Период на провеждане: март – август 2018 г.

Работодател: „Овергаз Мрежи“ АД

Описание на длъжността:

Обезпечава Протоколно осигуряване на събитията в заседателните зали, като:

  • обезпечава мероприятия в заседателните зали в Административната сграда с храна и напитки, сервира и отсервира;
  • приема и потвърждава заявки за ползване на зали, осигуряване на напитки по време на срещи, заседания, обучения и други мероприятия, провеждани в залите;
  • подготвя отчет за консумацията в залите и го регистрира в системата за резервации до възложителя на поръчката;
  • сервира и отсервира храни и напитки на корпоративни мероприятия, обучения, тържества и други;
  • следи наличностите от продукти и своевременно поръчва нови количества;
  • осигурява необходимите материали в областта на кетъринговото обслужване за Кабинета на Изпълнителния директор.

Изисквания към кандидатите:

  • да са студенти икономическа специалност, трети или четвърти курс;
  • да имат добри умения за работа с MS Office (Word и Excel);
  • да владеят английски език на работно ниво;
  • да са отговорни, организирани и приветливи, да имат умения за ефективна комуникация и работа в екип.

 Повече информация можете да намерите тук.

Стажът е платен на 4- часов трудов договор за посочените по – горе месеци с възможност за дългосрочна заетост при добро представяне.

  За да кандидатствате, кликнете върху полето „Apply for this opening“ в дясната половина на страницата.

   За контакт:

Тел: 0700 11 110

Имейл: gas@overgas.bg

 Източник

 YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.