Стаж в офиса за финансово управление към Американското посолство, в София

Посолството на САЩ в България, предоставя възможност на студенти да стажуват в офиса им за финансово управление.

място на провеждане Място: Посолство на САЩ в България, град София

период на провеждане  Период на провеждане: приблизително шест месеца от юни 2018 г.

Работодател: Посолство на САЩ в България

Службата за финансов мениджмънт към Посолството на САЩ в София желае да наеме стажант, който да поддържа ежедневните, разнообразни счетоводни и платежни дейности в офиса според нуждите.

 Профил на участниците:

  • да са с ясна идея да продължат обучението си в университета по време на стажа;
  • да владеят добре английски език –  четене/писане и да владеят български език;
  • да имат знания и опит с програмите MS Office и офис оборудване;
  • да притежават добри умения за обслужване на клиенти;
  • трябва да са навършили 18 години по време на назначаването;
  • само студенти, които не са граждани на САЩ в България или български студенти, които учат в чужбина, могат да кандидатстват за стажантска програма, включително чуждестранни граждани, които са законно пребиваващи в България.
  • кандидатът трябва да е студент в добро академично състояние.

 Повече информация може да намерите тук.

 Тази програма е изцяло на доброволна основа; няма никаква компенсация, свързана с този стаж и няма ползи, нито бъдещи права за наемане на работа.

 За да кандидатствате, трябва да представите актуална автобиография или автобиография на английски език.

Заявленията ще бъдат събрани до края на деня на 14 март 2018 г. на адрес:
Посолство на САЩ София, Служба за човешки ресурси, ул. „Козяк“ № 16, Лозенец, София 1408 // факс: (+359) 2-937-5231

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 14 март 2018 г.

  За контакт: Посолство на САЩ, София, ул. Козяк 16, София 1408, България, Телефон: +359 2 937 5100

 Източник: Jobs.bg

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в стажа. За повече информация се обърнете към посочената организация.