Стипендии за Лятно училище „Инвестиции“ 2018

Фондация „Атанас Буров“ организира Лятно училище на тема „Инвестиции“ и дава възможност за получаване на стипендия за участие.

място на провеждане Място: гр. Банкя

период на провеждане  Период на провеждане: 22 юни – 1 юли 2018 г.

Организатор: Фондация „Атанас Буров“

Основна тема на тазгодишното Лятно училище е „Инвестиции”, като акцентите в него ще бъдат практически анализ на капиталови инструменти, инвестиционни решения и подходи, работа с информационни приложения, инвестиционна етика, корпоративно управление, професионални сертификационни програми, финансови опции и VBA програмиране. Участниците в училището ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип.

 Изисквания към кандидатите за стипендия:

  • притежават завършен поне 3-ти курс в икономически университет;
  • имат успех от следването най-малко 4.50 (много добър);
  • владеят отлично английски език.

 Повече информация можете да намерите тук.

Стипендиите, предоставени от фондацията, покриват престоя и обучението на участниците.

 За да кандидатствате, попълнете информационната карта и я изпратете на  fnburov@ubb.bg заедно с автобиография и есе на английски език на една от следните теми:

  • Influence of the ETF industry on the emerging and frontier markets.
  • Corporate Governance role in the investment decision-making at frontier and emerging markets.
  • Company organic growth witn no ‘organic’ human capital. Financial statements implications.
  • Value investing in frontier and emerging markets. Stock screening implications.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 май 2018 г.

 Източник: Фондация „Атанас Буров“

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стипендианти. За повече информация се обърнете към посочения организатор.