Стипендии за обучение и специализация в Китай, 2018 – 2019 г.

Стипендии за обучение и специализация на български граждани в китайски висши училища и научни организации, предоставени от правителството на Китай за учебната 2018 – 2019 г.

място на провеждане Място: Китай

период на провеждане  Период на провеждане: до или над 6 месеца

Организатор: Посолство на Китайската народна република в Република България

Цели на проекта:

 Изисквания към кандидатите:

 • да бъде гражданин на държава, различна от Китайската народна република;
 • да е в добро здраве;
 • да е под 25-годишна възраст при кандидатстване за бакалавърската програма;
 • да е на възраст под 35 при кандидатстване за магистърски програма;
 • да е под 40-годишна възраст при кандидатстване за докторска програма.

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, трябва да представите следните документи:

 • Попълнен формуляр за кандидатстване на китайски или английски език;
 • Нотариално заверена диплома от училище или университе;
 • План за проучване или научно предложение. (Минимум 200 думи за студентите, 500 думи за студенти без степен и 800 думи за следдипломни);
 • Писмени препоръки от завършване на висши учебни програми от професори или доценти;
 • Кандидатите за програми за художествени творби трябва да представят свои собствени произведения;
 • Кандидатите на възраст под 18 години трябва да представят валидни документи за пребиваване в Китай.

Всички документи трябва да бъдат приложени с нотариално преведени китайски или английски преводи.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 1 април 2018 г.

  За контакт: chnemb_bg@live.cn

 Източник: Посолство на Китайската народна република в Република България