Стипендии за обучение на български граждани в Република Корея

Имаш интерес към Република Корея и искаш да придобиеш образователно-квалификационна степен „магистър”? Сега имаш тази интересна възможност.

място на провеждане Място: Република Корея

Посрещаща организация: KDI School of Public Policy and Management

Правителството на Република Корея отпуска стипендии на чуждестранни граждани за обучение в Корейския институт за развитие (Korea Development Institute) и в частност Училището за публична политика и управление (School of Public Policy and Management) за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” по следните програми:

  • Магистърска програма по публична политика;
  • Магистърска програма по политика за развитие;
  • Магистърска програма по публично управление.

Лекциите ще се провеждат на английски език.

 Заинтересованите лица могат да намерят подробна информация на този електронен адрес.

 Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи съгласно изискванията, посочени от корейския университет. За да кандидатствате, следвайте инструкциите тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 16 март 2018 г.

 Източник: МОН

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници във възможността. За повече информация се обърнете към посочената  организация.