ЦРЧР организира информационни дни по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“

Събитията са насочени към представители на организациите и институциите, работещи в младежката сфера.

място на провеждане Място:  Разград и Велико Търново

период на провеждане  Период на провеждане:

21 март 2018г. (Разград)

22 март 2018г. (Велико Търново)

Организатор: Център за развитие на човешките ресурси 

 Повече информация за събитието ще откриете тук, а самите програми можете да видите тук (Разград)и тук (Велико Търново).

 ЦРЧР ще поеме пътните разходи на участниците, пристигащи извън градовете, в които се провеждат събитията. С инструкцията за изплащането им можете да се запознаете тук.

  За да кандидатствате за събитието се регистрирайте на следния адрес, а за Велико Търново на този.

краен срок за кандидатстване Регистрациите ще бъдат отворени до запълване капацитета на залите.

   За контакт:

Тел.: 02/9155010

Имейл: hrdc@hrdc.bg

 Източник: Център за развитие на човешките ресурси 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в събитието. За повече информация се обърнете към посочения организатор.