Академия за културен мениджмънт в София, 25 – 30 юни 2018 г.

Участниците в АКМ ще бъдат насърчени да изследват потенциала за иновации както в културното наследство, така и като цяло в културния сектор.

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Период на провеждане: обучение 25 – 30 юни, международна конференция и среща на мрежата 28 – 30 септември 2018г.

Организатор: Goethe Institut

Академията включва едноседмичен курс през юни, международна конференция и среща на мрежата, която ще се проведе през септември 2018 г. Чрез представяне на добри практики от България и чужбина, чрез лекции, дискусии и уъркшопи програмата ще се фокусира върху иновативни практики в музеите (чрез дигитални технологии, музейна архит ектура и сценография), изкуство в публично пространство, архитектура, правови рамки, възможности за финансиране, бизнес модели и нови модели за управление на културни организации. Освен това програма ще с тимулира участниците да мислят за културното наследство като ресурс за нови идеи и проекти, иновация и обмен в региона на Балканите и Югоизточна Европа.

Теми, които ще бъдат застъпени в курса:
 • Какво е културно наследство?
 • Общо наследство на Балканите и Югоизточна Европа;
 • Иновативни начини за представяне и популяризиране на културно наследство;
 • Иновация в музея;
 • Набиране на средства за културни проекти;
 • Краудфъндинг;
 • Диалог между публични и частни организации;
 • Международно сътрудничество и културен туризъм;
 • Управление на културни организации –лидерство, нови структури и бизнес модели.

 Профил на кандидатите:

 • културни мениджъри, архитекти, археолози, музеолози, представители на публични институции, музеи, културни институти, НПО, читалища, граждански инициативи, академици и други професионалисти, работещи в сферата на културата;
 • Работен опит в културния сектор от поне две години е преимущество;
 • Висше образование (мин. бакалавърска степен);
 • Отлично владеене на български и английски език;

Конкретен опит в сферата на културното наследство не е задължителен.

Само ограничен брой заявки за намаление на таксата могат да бъдат взети предвид. Организаторите ще могат да предложат намаление само при убедителни причини и мотивация.

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: 200 евро. В нея се включва:

 • Участие в едноседмичния интензивен курс и тридневната международна и мрежова среща;
 • Обеди и кафепаузи по време на всички събития;
 • Учебни материали;
 • Достъп до споделената онлайн платформа;
 • Менторство/консултации с български и международни професионалисти;
 • Възможност за финансиране в размер до 5000 евро за нов съвместен проект;
 • Сертификат, издаден от НБУ и даващ 3 ECTS кредита (нужно е да покриете изисквания, които ще откриете тук, за да получите сетрификат)

 За да кандидатствате, изпратете следните документи на cma.sofia@goethe.de :

 • Мотивационно писмо (макс. 1 страница) с информация за: професионален опит, интереси,мотивация за участие, интерес към темата на АКМ 2018, очаквания от програмата (какво конкретно очаквате от съдържанието, какво бихте искали да научите и върху какво бихте искали да се наблегне). Моля, изрично упоменете дали имате интерес към сертификат от НБУ.
 • Актуална автобиография;
 • Допълнителни материали като портфолио, линкове и др. (ако е приложимо).

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 11 май 2018 г.

 Източник: Goethe Institut

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в академията. За повече информация се обърнете към посочения организатор.