Честване на момичетата в Информационните и комуникационни технологии, София, 28 април 2018 г.

За събитието ще бъдат поканени до 75 местни момичета (на възраст между 12 и 16 години), на които ще бъде предоставена възможност да се запознаят с ИКТ чрез забавни и образователни семинари.

място на провеждане Място: УНСС, София

период на провеждане  Период на провеждане: 13:30 – 17:30ч., 8 април 2018 г.

Организатори: ITU и Eвропейската Комисия

Инициативата има за цел да създаде глобална среда, която да оправомощава и насърчава младите жени да обмислят реализация в нарастващата сфера на информационните и комуникационните технологии (ИКТ).  Тази сфера се характеризира с належаща нужда от широк спектър от таланти. Не достатъчно студенти, особено представители на нежния пол, се подготвят за обучение по математика, инженерство, компютърни науки.

В това отношение България има един от най-високите дялове на женско участие в Европа. Ето защо събитието цели да послужи и като възможност да се обсъдят причините за това и да се определят най-добрите български практики, които да бъдат споделени с другите европейски страни.

Работният език ще бъде английски, но е предвиден превод на български.

 Повече информация може да намерите тук.

  За да участвате, попълнете регистрационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10:00ч. на 28 април 2018 г.

За контакт: Г-н Jaroslaw Ponder

Имейл: eurregion@itu.int
Тел.: +41 227305467

 Източник: ITU

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници във възможността. За повече информация се обърнете към посочения организатор.