Доброволчество към Каритас София

Каритас София отваря кандидатстване с възможност за участие във всички свои проекти.

място на провеждане Място: София, Малко Търново, Баня, Пловдив, Куклен, Веселиново, Бургас, Покрован

Организатор: Каритас София

Уповавайки се на християнските ценности, служителите и доброволците от Каритас София подпомагат най-уязвимите членове на нашето общество да открият пътя към достоен и справедлив живот, без оглед на тяхната религиозна принадлежност, раса, пол и други различия. Каритас София е изразител на Социалното учение на Католическата църква.

Работата е доброволческа без предвидено заплащане.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма, в която е нужно да приложите и CV.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: няма упоменат такъв.

  За контакт: volunteers@caritas-sofia.org

 YOUTHub не носи отговорност за подбора на дороволци във възможностите. За повече информация се обърнете към посочения организатор.