Литературен уъркшоп за гимназисти в София, 7 – 11 май 2018 г.

Покана за участие в уъркшоп по творческо писане на художествена литература за гимназисти с интерес към литературата и писането

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Период на провеждане: 7 – 11 май 2018 г., 14:00 ч. – 18:00 ч.

Организатор: Фондация „Елизабет Костова“ (ФЕК)

 Профил на участниците:

  • ученици в гимназиален курс на обучение от територията на цялата страна: между 14 и 18-годишна възраст.
  • владеещи свободно английски език: както писмено, така и говоримо.
  • да имат минимум 5.50 среден успех, формиран от оценките им по Английски език и БЕЛ, получени в предходния учебен срок, или минимум ниво B1 владеене на английски език според Общата европейска езикова рамка (CEFRL). 

 Обучението ще протече на английски език.

 Достъпът до уъркшопа ще бъде безплатен.

Всички участници ще получат сертификати, издадени от Фондация „Елизабет Костова“.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма (на английски език) и я изпратете заедно с кратка художествена творба (две страници или повече, на английски език) на ел. адреса за контакт, като въведете тема: „Youth Workshop – 2018“.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 27 април 2018 г.

  За контакт: Симона Илиева, координатор, Фондация „Елизабет Костова“: silieva@ekf.bg

 Източник: Фондация „Елизабет Костова“ (ФЕК)

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в уъркшопа. Първите 12 кандидати, заявили участие, които отговарят на условията за кандидатстване, ще бъдат приети за участие. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.