Младежки обмен „A Recipe for Youth Success“ в Испания, 7 – 15 юни 2018 г.

Проектът цели да подкрепи младежите в процеса на откриване на работа и да спомогне тяхната социална интеграция.

място на провеждане Място: Beach of Piles, Испания

период на провеждане  Период на провеждане: 7 – 15 юни 2018 г.

Посрещаща организация: Associació Cultura Creativa

Теми на младежкия обмен: работоспособност, социално включване, предприемачество, personal branding. Дейностите, включени в програмата, ще спомогнат кариерната ориентация на участниците и ще създадат положителна нагласа към вероятността за намиране на работа.

 Профил на участниците: младежи между 18 и 3о години (няма ограничение за възрастта на груповия лидер). Препоръчително е основно владеене на английски език.

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

  Храната, спането и до 275 евро за транспорт са поети от организаторите. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

  За да кандидатствате, заявете желание да попълните апликационна форма на info.culturacreativa@gmail.com.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 1 май 2018 г.

 Източник: Associació Cultura Creativa

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената организация.