Младежки обмен „Playing Together, Living Equality“ в Ури, Италия, 20 – 26 май 2018 г.

Обменът е част от проект „A Path to TranSportAction“ и цели насърчаването и приобщаването на половете към спортните практики, сравняване на сексизъм и полови стереотипи и насърчаването на равенството и взаимното уважение помежду им.

място на провеждане Място: Ури, Италия

период на провеждане  Период на провеждане: 20 – 26 май 2018 г.

Изпращаща организация: Асоциация за развитие на българския спорт

 Профил на участниците: младежи между 18 и 25 години от необлагодетелствани селски райони.

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Пътните разходи ще бъдат възстановени.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма и я изпратете на info@bulsport.bg.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: текущ

 Източник: Асоциация за развитие на българския спорт

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.