Обучение „Advanced Training on Quality“ в Унгария, 17 – 22 септември 2018 г.

ATOQ помага на младежките работници да повишават качеството на техните младежки обмен, в рамките на програмата Еразъм +

място на провеждане Място: Унгария

период на провеждане  Период на провеждане: 17 – 22 септември 2018 г.

Изпращаща организация: ЦРЧР

Цели на проекта:

 • Начините на критично отразяване на предишните международни младежки обмени на учасниците какво е било тяхното въздействие върху младите хора, организациите и широката общественост;
 • Повишаване на разбирането за различните аспекти на качеството на младежкия обмен като:
  • активно участие на младите хора;
  • сътрудничество с партньори;
  • междукултурно учене;
  • въздействие и резултати;
  • изграждане на програма;
 • Опитът в процеса на неформално учене и как да се подпомогне на процеса на учене на младите хора в проекта;
 • Да подобри компетенциите по управление на проекти (знания, умения и нагласи), за да организират по-добре различните фази на младежкия обмен.

Профил на участниците:

 • Да имат опит в организирането и провеждането на младежки обмени;
 • Да са били ръководител на проект, ръководител на екип;
 • Да имат опит в планирането и реализацията на проекти.

 

 Предварителната програма може да намерите тук.

 Такса за участие: Всички разходи за настаняване, храна и транспорт се поемат от организаторите.

Тази възможност се финансира в рамките на програма “Младежта в действие”

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 юни 2018 г.

  За контакт: Alice Dartout на ел. поща: alice.dartout@service-civique.gouv.fr

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.