Обучение „Community Problem Solving“ в Анкара, Турция, 21 – 28 май 2018 г.

Групово обучение, предназначено да помогне на младежките работници да проучат миналото, да изследват настоящето и да открият възможностите на бъдещето.

място на провеждане Място: Анкара, Турция

период на провеждане  Период на провеждане: 21 – 28 май 2018 г.

Изпращаща организация: Young Improvers for Youth Development

Цели на проекта:

  • да разкрие различни начини за решаване на лични, но също така и на проблеми на обществото;
  • да помогне на младите хора да разберат и да се съсредоточат върху проблемите на околната среда и социални въпроси на местно, национално и глобално ниво;
  • да предостави инструменти и стратегии, необходими на младежките работници, за да се справят с предизвикателствата на настоящето и на бъдещето;

 Профил на участниците:

  • 3-ма участници от България;
  • да са младежки работници/аниматори/лидери от НПО/неформална група;
  • да имат добри работни умения по английски език.

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Настаняването, пътните (до 275 евро на участник) и храната ще бъдат покрити на 100%.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма и я изпратете на ел. адрес: problemsolversteam@hotmail.com

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 април 2018 г.

  За контакт: youngimprovers@gmail.com

 Източник: Facebook

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.