Обучение „Community Problem Solving“, в град Анкара, Турция, 21 – 28 май 2018 г.

Обучението е фокусирано върху популяризиране на уменията за „критично мислене“ и „решаване на проблеми“ сред младежите и как тези умения могат да бъдат използвани в ежедневието.

място на провеждане Място: град Анкара, Турция

период на провеждане  Период на провеждане: 21 – 28 май 2018 г.

Посрещаща организация: Problem Solving Team

Всеки от нас се сблъсква с проблеми. За да разрешим тези проблеми и да вземем добри решения, първо трябва да разберем проблема. Кой или какво е свързано с проблема? Кога и къде възниква проблемът?

В днешния глобализиращ се свят ние се нуждаем от ефективни хора, които могат ефективно да решават проблемите си, да общуват с различни групи и произведения, да мислят продуктивно, да събират аналитичното мислене и продуктивност и да могат да се справят със социалната промяна и трансформация.

Цели на проекта:

  • развиване на работа в екип и сътрудничество между работещите с младежи;
  • показване на доказателства, че членовете на екипа могат да изучават и използват стратегии за решаване на проблеми в общността;
  • развиване на умения за критично и аналитично мислене на младите хора и младежите.

 Профил на участниците:

  • младежки работници, обучители, ментори, млади лидери;
  • с познания по английски език;
  • заинтересовани по темата на обучението.

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Няма такса за участие. Разходите за транспорт, настаняване и храна се покриват. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, следвайте инструкциите на сайта.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 21 април 2018 г.

  За контакт: Sezer Gürsoy, е-мail: problemsolversteam@hotmail.com,  тел.: 00905054291265

 Източник: Salto – Youth

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената организация.