Обучение “EVS as One more step toward Inclusion” в Сплит, Хърватия, 25 юни – 4 юли 2018 г.

Tренировъчният курс е ориентиран към подобряване на младежката работа в контекста на доброволческата дейност в рамките на програма „Eразъм +“.

място на провеждане Място: Сплит, Хърватия

период на провеждане  Период на провеждане: 25 юни – 4 юли 2018 г.

Изпращаща организация: Alternativi International

Цели на проекта:

  • да се повиши познаването на програма „Еразъм+“ и по-специално ЕДС като инструмент за стимулиране на младите хора, със специален акцент върху приобщаването на младежите с по-малко възможности;
  • да се научат участниците да ръководят процеса на придобиване на акредитация по ЕДС и да увеличат капацитета си за разработване на акредитации и програми за подкрепа на млади хора с по-малко възможности;
  • да се предостави информация за циклите на ЕДС и как се подготвя проект за доброволческа дейност в рамките на програмата „Еразъм +“;
  • развиване на партньорства на европейско равнище, които да бъдат използвани в доброволческите проекти в бъдеще;
  • придобиване на знания и развиване на умения и нагласи, необходими за подпомагане на доброволците преди, по време на и след края на доброволческата служба;
  • да подобрят уменията си в областта на екипната работа, комуникацията, критичното мислене и творчеството (умения, които са от жизнено важни за ежедневната работа с доброволците).

 Повече информация можете да намерите тук.

 Такса за участие: 20 евро. Храната, настаняването и до 275 евро за транспорт ще бъдат финансирани в рамките на програма Еразъм+.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 април 2018 г.

   За контакт: mobility-center@alternativibg.org

 Източник: Аlternativi International

 YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.