Обучение „Here & Now“, в Марамуреш, Румъния, 25 юли – 1 август 2018 г.

Възможност за всеки, който работи с младежи в неравностойно положение, да развие своите компетенции за социално приобщаване

място на провеждане Място: Марамуреш, Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 25 юли – 1 август 2018 г.

Организатор: YMCA Baia Mare

Цели на проекта:

 • развитие на социални и граждански компетентности:
  • критично мислене;
  • комуникативни умения;
  • доверие;
  • умения за решаване на проблеми;
  • лидерство;
  • толерантност.
 • подпомагане на участниците в създаването и проектирането на 5 различни и иновативни открити методи за достигане включване на младежи в неравностойно положение;
 • популяризиране на програмата „Еразмус +“ и възможностите за мобилност, които тя предлага;
 • популяризиране на методите за неформално образование в работата с младежите.

 Профил на участниците:

 • младежки работници, обучители, ментори, млади лидери;
 • с познания по английски език;
 • заинтересовани по темата на обучението.

 Разходите за пътуване, настаняване и храна ще бъдат осигурени от програмата Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 5 май 2018 г.

  За контакт: Roxana Pascan; ел. адрес: roxana@ymca.ro

 Източник: SALTO-YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към оргонизаторите.