Обучение „Sport for social development“ в Пилишмарот, Унгария, 9 – 16 Април 2018 г.

Възможност да развиете уменията си да използвате спорта като инструмент за социално развитие и как да действате като мултипликатори в тази сфера

място на провеждане Място: Пилишмарот, Унгария

период на провеждане  Период на провеждане: 9 – 16 Април 2018 г.

Изпращаща организация: Champions Factory

Цели на обучението:

  • да научи участниците как да развиват умения чрез спорт, за да се осигурят препитанието си.
  • да проучи смисъла, значението и потенциала на спорта като инструмент за социално развитие на младото поколение.
  • да изследва и сравни как работят европейските НПО-та, в направлението спорт за младите хора.
  • да разработи нови инструменти, които да бъдат добавени към книгата за онлайн инструменти „Образование чрез спорт“.

 Изисквания към кандидатите:

  • 5-ма пълнолетни младежки работници, интересуващи се от спорт;
  • да владеят английски език на работно ниво.

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Такса за участие: 40 Евро

Организаторите ще покрият разходите по транспорт, настаняване, храна и т.н.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

  Лице за контакт: Дидар Амин, ел. адрес: didar.amin@championsfactory.bg

 Източник: Champions Factory

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението или друго релевантно. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.