Обучение за европейски обучители по програма Еразъм + „Youth in Action Projects 2018/2019“, в Португалия, Германия и Италия, 15 септември 2018 г. – 29 юни 2019 г.

Възможност за обучители с компетенции и мотивация да допринесат за подобряване на качеството на проектите в рамките на програмата „Еразъм +: Младежта в действие“.

място на провеждане Място: Португалия, Германия и Италия

период на провеждане  Период на провеждане:

 • 1-ви семинар 15 – 24 септември 2018 г. в Португалия;
 • 2-ри семинар 18 – 27 януари 2019 г. в Германия;
 • 3-ти семинар 22 – 29 юни 2019 г. в Италия.

Изпращаща организация: ЦРЧР

В рамките на обучението участниците имат възможност да развият допълнително своите компетенции като обучител. В съответствие с Европейската стратегия за обучение в рамките на програмата „Еразмус +: Младежта в действие“ обучението счита, че следните умения са от съществено значение, когато работим като обучител по неформално образование:

 • компетентността да се разбират и улесняват индивидуалните и груповите учебни процеси;компетентност за създаване на образователни програми;
 • компетентността за успешно сътрудничество в екипи;
 • компетентността да комуникираме с други хора;

 Профил на участниците:

 • да са участвали поне три пъти в екип от обучители, които разработват, прилагат и оценяват обучителен курс в рамките на неформалното образование;
 • да имат международен опит в областта на младежката работа с функция на отговорност (не само като участник) – организиране на международни младежки проекти, водене на младежки обмен, наставничество на доброволци на ЕДС и др.
 • да имат потенциала и необходимостта от развиване на квалификации за обучение;
 • да могат да провеждат курсове за обучение на английски език.

 Този курс изисква значителна инвестиция от страна на участниците: общо трябва да планирате поне 55 дни:

 • 28 семинарни дни (включително пътуване);
 • общо 12 дни за обучителния проект (подготвителна работа, предварителна среща и самия курс);
 • 15 дни (средно 1-2 дни на месец) за спазване на личните ангажименти за обучение, онлайн работата, обучението на връстници, менторни разговори и др.

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Всички разходи (настаняване, пътуване, визи и т.н.), свързани с участието в обучението, ще бъдат покрити от националните агенции, участващи в този проект, с изключение на такса за участие, която варира в зависимост от страната.

Моля, свържете се с националната агенция, за да научите повече за финансовите подробности и как да организирате резервацията на билетите за пътуване и да възстановите пътните разходи. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 3 юни 2018г.

 За контакт: ЦРЧР тел.: 02/9155010, hrdc@hrdc.bg

 Източник: SALTO – YOUTH

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.