Обучение за фасилитиране „Facilita(c)tion“ в Румъния, 14 – 22 юни 2018 г.

Търсят се 3 участници

място на провеждане Място: Дробета – Турну Северин, Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 14 – 22 юни 2018 г.

Изпращаща организация: Сдружение YOUTHub

Посрещаща организация: YOUTHOPOLIS, Румъния

Цели на проекта:

Целта на обучението е да се развият уменията за фасилитиране чрез метода Експерименално учене.

 Обучението е подходящо за вас, ако:

  • работите с млади хора;
  • искате да можете да създавате и фасилитирате работилници, използващи експериментално учене;
  • се интересувате от възможности за обновяване на методите и инструментите за създаване на нови ресурси;
  • владеете английски език на работно ниво;
  • сте силно мотивиран/а и желаете да участвате активно през цялата продължителност на обучението;
  • сте навъзраст над 18 години.

 Повече информация за логистиката, програмата, обучителите и др. може да намерите в инфо пакета.

 Такса за участие: 40 евро за посрещащата организация на място, 30 лв. за изпращащата организация – YOUTHub, платими по банков път.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. Разходите за пътни ще бъдат възстановени до 180 евро. Настаняването и храната са изцяло за сметка на проекта.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 1 май 2018 г.

Резултатите от селекцията на кандидатите ще бъдат обявени до 5 май 2018 г. Моля, проверявайте мейлите, които сте посочили в апликационната форма.

  За контакт: office@youthub.bg