Обучение за работа с диаспора общества в Европа, в Тунис, 6 – 13 май 2018 г.

Обучителният курс ще даде възможност на младежи от диаспора общности да придобият умения, свързани с образованието за глобално развитие и изграждането на приобщаващи общества в контекста на нарастващите миграционни потоци.

място на провеждане Място: град Тунис, Тунис

период на провеждане  Период на провеждане: 6 – 13 май 2018 г. Първият и последният ден са предназначени за пътуване от и до мястото на обучителния курс.

Организатор: The North-South Centre of the Council of Europe

 Профил на участниците:

  • граждани на държава – членка на ЕС;
  • лидери на мигранти или свързани с диаспора организации, базирани в една от държавите – членки на ЕС;
  • на възраст между 18 и 35 години;
  • могат да комуникират и работят на английски език.

 Повече информация може да намерите тук.

 Храната и настаняването се финансират в рамките на програма Еразъм+. Ще бъдат издадени и предплатени двупосочни билети за участниците до Тунис.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 9 април 2018 г.

   За контакт:

Имейл: nsc.youthcooperation@coe.int
Тел: +351 21 358 40 39

 Източник: The North-South Centre of the Council of Europe

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкото обучение. За повече информация се обърнете към посочения организатор.