Стаж в И.П.И, май – юли 2018 г.

И.П.И организира конкурс за стажанти, подходящ за български студенти, които се обучавт в страната или чужбина и искат да придобият практически опит.

период на провеждане  Период на провеждане: май – юли 2018 г.

Работодател: И.П.И

Стажът съдържа:

 • Работа в офиса на ИПИ;
 • Писане на статии, кратки резюмета, подпомагане на екипа от икономисти за извършване на проучвания, участие в публичните събития на ИПИ, срещи с интересни хора;
 • Препоръка при успешно завършване на стажа;
 • Безплатно членство за една година в Икономическата библиотека на ИПИ и БМА;

Изисквания към кандидатите:

 • Имат интереси в областта на икономическия анализ;
 • Подкрепят идеите за индивидуална свобода, свободен пазар, малка държава;
 • Притежават въображение и готовност за работа в екип;
 • Владеят отлично английски език;
 • Имат добра компютърна грамотност.

 За да кандидатствате, напишете есе на една от следните теми:

 •  Кой трябва да прави наука?
 • Безработицата и ролята на държавата за повишаване на заетостта в България?
 • Проблем ли е обезлюдяването на българските села и какви са икономическите ефекти от този процес?

Обемът на есетата трябва да бъде между 500 и 800 думи. Есетата, заедно с автобиография на български език, изпращайте на адрес zornitsa@ime.bg на вниманието на Зорница Славова.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени по e-mail и поканени на интервю. Интервютата с тях ще се проведат в периода 24-26 април 2018 г.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 22 април 2018 г.

 Източник: И.П.И

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.