Стажант „Пътно строителство“, към STRABAG

Стажантската позиция е насочена към заинтересовани от транспортното строителство, не се изисква професионален опит в сферата, но ако имате такъв да е до 1 година.

място на провеждане Място: град София, 3 месеца в Република Сърбия

период на провеждане  Приблизителна продължителност: 15 месеца

Работодател: STRABAG

Характеристики на позицията:

 • участие в стажантска програма с приблизителна продължителност от 15 месеца, вкл. 3 месечно пребиваване в Република Сърбия;
 • обучение в различни дейности и задачи, свързани с пътното строителство;
 • изпълнение на комплексни задачи и участие в различни проекти;
 • подпомагане дейността на техническото секторно и групово ръководство в сектор Пътнотранспортно строителство;
 • подпомагане дейността на обектовите ръководители;
 • калкулация и подготовка за работа (графици, технически предложения и т.н.);
 • насърчаване чрез вътрешни обучения и персонален ментор;
 • след успешно приключване на стажантската програма назначение като обектов/-а ръководител/ -ка.

 Изисквания към кандидатите:

 • успешно завършено висше инженерно образование в сферата на транспортното строителство;
 • доказаните чрез стаж задълбочени познания в сферата на транспортното строителство са предимство;
 • не се изисква професионален опит в сферата на транспортното строителство, а ако има такъв да е макс. 1 година;
 • добри умения за работа с компютър (MS-Office и др.), умения за работа с програми за калкулация ще се считат за предмиство;
 • добри познания по английски или немски език ще се считат за предимство;
 • гъвкавост и готовност за служебни пътувания са задължително условие;
 • аналитични и комуникативни умения;
 • желание за самостоятелна работа, готовност за поемане на отговорност, екипен дух, ангажимент и надеждност;

 Стажантската позиция е на пълен работен ден.

 За да кандидатствате, моля изпратите през онлайн формуляра документите за кандидатстване на английски език, вкл. автобиография, мотивационно писмо, референции и сертификати.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

  За контакт: Диана Дикова – diana.dikova@strabag.com

 Източник

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в стажантската позиция. За повече информация се обърнете към посоченият работодател.