Стипендиантска програма за студенти от ромски произход 2018 г.

Програмата предлага стипендии на база академични постижения, кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или обединена програма, или програма за докторска степен.

Организатор: Ромски образователен фонд

Цел на стипендиантската програма:

  • да допринесе за създаването на широк кръг от образовани роми с висше образование, уверени в себе си и горди със своята ромска идентичност, академично и социално ангажирани, притежаващи умения и компетенции, които ще им позволят да се превърнат в професионалисти в своята област, и в същото време да останат неразривно свързани с ромската общност като я подкрепят в по-нататъшното и включване в обществото като цяло.

 Изисквания към кандидатите

  • открито да се определят като роми;
  • към момента да са студенти или ще бъдат приети като студенти за получаване на бакалавърска, магистърска или докторска степен в акредитиран от държавата университет в тяхната страна, или държава на местоживеене за академичната 2018—2019 година;
  • страната или държавата на местоживеене трябва да бъде една от държавите, участващи в програма РМУСП, както следва: Албания, България, Босна и Херцеговина, Хърватия, Чешката република, Унгария, Косово, Черна гора, Македония, Румъния, Словакия, Сърбия и Турция;
  • дистанционното обучение не е допустима форма на обучение;
  • задочно обучение е допустимо за финансиране единствено за придобиване на магистърска, или докторска степен;
  • кандидати, които са настоящи стипендианти на РОФ СП в случай на повтаряне на годината не са допустими за конкурса за стипендии;
  • РОФ СП приема като допустими само тези кандидати, които кандидатстват за обучение в по-горна степен;

 Повече информация може да намерите тук.

 Преди да започнете процеса по кандидатстване, прочетете внимателно „Насоките за кандидатстване“ преди да преминете към „Онлайн формуляра за кандидатстване“, за да можете да разберете изискванията и да гарантирате успешното съответствие и попълване на вашата кандидатура.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 май 2018 г.

 Източник

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в стипендиантската програма. За повече информация се обърнете към посочената организация.