Студентска практика към „Societe Generale Експресбанк” АД, юли – август 2018 г.

За поредна година „Societe Generale Експресбанк” АД предлага възможност на студенти в последна година от своето обучение или наскоро дипломирали се да придобият професионален опит в рамките на 2 месеца.

място на провеждане Място: Търговска мрежа (офиси в цялата страна), Централно управление (гр. Варна и гр. София)

период на провеждане  Период на провеждане: 2 месеца (юли и август 2018 г.)

Работодател: „Societe Generale Експресбанк” АД

Възможност за придобиване на опит в една от следните области:

  • Търговска мрежа – офиси в над 50 града в цялата страна
  • Централно Управление в гр. Варна – отдел Информационни технологии, отдел Проекти и Организация, Финансова дирекция, дирекция Управление на риска, Корпоративен секретариат, отдел Човешки ресурси
  • Централно Управление в гр. София – дирекция Корпоративни клиенти и финансови пазари, дирекция Банкиране на дребно, отдел Маркетинг и Kомуникация

 Изисквания към кандидатите:

  •  да са дипломанти или студенти последна година в образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър;
  • имат желание за развитие в динамично променяща се професионална среда;
  • притежават отлични езикови и компютърни умения.

За да кандидатствате, изпратете на  SGEB.internship@socgen.com автобиография и мотивационно писмо, в което се указва предпочитан град за провеждане на практиката (на английски език).

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 май 2018 г.

 Източник: „Societe Generale Експресбанк„АД

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници във възможността. За повече информация се обърнете към посочения работодател.