Академия Градът 2018

Конкурс, в който обучаващи и реализиращи се в България студенти и млади професионалисти могат да комуникират помежду си, докато създават съвременни градове и сгради по света и у нас

Организатор: „ГРАДЪТ Медиа Груп“

Цели на академията:

 • да стимулира комуникацията между различните поколения архитекти и инженери, които да споделят и предават своя професионален и житейски опит;
 • да се изследват добрите практики в глобален мащаб;
 • чрез използване на иновативни решения да се представят идейни проекти за градски пространства, инфраструктура и нейната трансформация в градската среда.

 Профил на участниците:

 • да са до 35 г. възраст;
 • ученици от професионалните гимназии в страната със специалности по архитектура, строителство и геодезия.
 • възпитаници на български и чуждестранни университети;
 • млади професионалисти – архитекти и инженери.

 Приемат се индивидуални и екипни проекти, като всеки участник или група от участници могат да подадат от 1 до 5 проекта в една или повече категории.

 ТЕМИ на  Академия Градът  2018:

 • Сгради и вътрешни пространства;
 • Градска среда и инфраструктура
 • Културно- историческо наследство
 • Съвременни тенденции за интериорни и екстериорни решения на търговски обекти

 Награди във всички тематични категории

 За да кандидатствате, заявете своя интерес на submissions@thecityacademyawards.bg или тук

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 14 юни 2018 г.

 За контакт: 0897 846279.

 Източник: TheCityAcademyAwards.bg