Фотоконкурс на тема „Една река – десетки райски кътчета“

Конкурсът цели да открие и популяризира най-красивите кътчета по река Дунав и е посветен на Международния ден на река Дунав, който се отбелязва на 29 юни

Организатор: Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)

Условия за участие:

  • Снимките да са направени в последната година и половина
  • Снимките да представляват река Дунав
  • Снимките да са между 2МВ и 6МВ
  • При изпращането на снимките задължително да се посочат име и адрес на автора, телефон, възраст, както и описание на мястото, където е направена снимката

Най-добрите снимки ще станат част от специална изложба, която ще бъде открита в Русе от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на 29 юни 2018. Част от снимките ще бъдат изложени и на „Моста на влюбените“ в София през октомври в експозиция, която ще бъде част от заключителното събитие за Българското председателство на Дунавската стратегия.

За трите най-добри снимки ще има атрактивни призове, предвидени са и много поощрителни награди.

 Повече информация може да намерите тук.

 За да участвате, изпратете творбите си на fotodanube@mrrb.governement.bg.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 юни 2018 г.

 Източник: Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)