Летни лагери „Teens React: Младежкият отговор срещу насилието“, юли 2018 г.

Тематични интензивни и интересни лагери, посветени на противодействието на агресията и насилието, основано на пола

място на провеждане Място: Пирин Голф Хотел & Спа (Банско)

период на провеждане  Периоди на провеждане:

 • 2 – 6 юли 2018 г. – за ученици на 14 и 15 години;
 • 16 – 20 юли 2018 г. – за ученици между 16 и 18 години;
 • 30 юли – 2 август 2018 г. – за ученици между 16 и 18 години.

Организатор: Сдружение „Про европейска мрежа“ 

Целите на лагерите са свързани с изграждане на:

 • Лидерски умения за изразяване, креативност, работа в група, диалог, ефективна комуникация;
 • Умения за разпознаване на форми на насилие основано на пола, с фокус върху училищна среда и в интимни връзки;
 • Разбиране на различни стратегии за противодействие срещу агресията и насилието, включително такива, основани на пола;
 • Изграждане на чувствителност във връзка с половата равнопоставеност;
 • Възможности за заемане на активна гражданска позиция и противодействие на форми на насилие, основано на пола.

 Профил на участниците:

 • ученици от цялата страна на възраст между 14 и 18 години
 • на възраст между 14 и 18 години;
 • да имат интерес към темата на лагера;
 • да могат да предоставят съгласие на родител/настойник за участие в лагера;
 • да имат желание да участват в креативни и интерактивни форми.

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Такса за участие: 50 лв, която може да бъде намалена или опростена за ученици от институции или семейства в затруднение.

Разходите, свързани с настаняване, хранене, обучители и обучителни материали се покриват от организаторите.

 За да кандидатствате, попълнете:

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 28 май 2018 г., 23:59

  За контакт: v.petkov@proeuropean.net, 0878 639 708 (Владислав Петков)

 Източник: Сдружение „Про европейска мрежа“