Лятна практика в Experian Bulgaria, София, 9 – 20 юли 2018 г.

Experian Bulgaria дават възможност на студенти да придобият ценен професионален опит в сферата на финансите и бизнеса, като приложат знанията си по статистика и математика от университета.

място на провеждане Място: Experian, бул. Цариградско шосе 115Г, София

период на провеждане  Период на провеждане: 9 – 20 юли 2018 г., от 9:30 до 13:30 ч.

Организатор: Experian Bulgaria

Защо да кандидатствате?
 • Ще научите как да създавате финансов модел оценяващ кредитния риск, като използвате реални данни;
 • Ще научите кога и как бизнес логиката взима превес над статистиката;
 • Ще приложите знанията си по статистика, придобити в университета;
 • Ще придобиете умения по моделиране и разработване на стандартизирани скор карти.
Какво представлява лятната практика в Experian?
 • Увод в оценката на кредитния риск;
 • Увод в използването на Model Development Studio;
 • Начален анализ на предоставените данни. Подготовка и преработка във вид удобен за моделиране;
 • Увод и основни концепции при разработката на модели за оценка на кредитния риск;
 • Разработка на модел за оценка на вероятността даден кредитоискател да бъде одобрен за кредит;
 • Методи за придаване на поведение на кредитоискатели, които не са били одобрени за кредит;
 • Разработка и оценка на финален модел;
 • Методи за валидация;
 • Разработване на стратегии.

 Профил на участниците:

 • Студенти след втори курс в специалност – Математика, Иконометрия, Статистика, Финанси или сходна специалност.
 • С добри познания по английски език.

 Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 11 юни 2018 г.

 Източник: Experian Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената организация.