Младежки обмен „Be Professional in Audio-Visual“ в Милковени, Румъния, 02 – 09 юни 2018

Младежкият обмен има за цел да промотира толерантност и приемственост, като се бори със стереотипите и дискриминацията срещу ромите в медиите.

място на провеждане Място: Милковени, Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 02 – 09 юни 2018

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society

Цели на проекта:

  • Да се развият аудио-визуалните способности на 60 младежа от 6 европейски страни;
  • Да се научат участниците как да създават кратки телевизионни и радио програми;
  • Да се насърчава толерантност и разбирателство в местните общности на участниците;
  • Да се увеличат знанията и разбирането на участниците относно реалностите, с които ромите се сблъскват

 Профил на участниците:

  • 10 участници + 2 групови лидера
  • Между 16 и 25 години

 Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие: 15 евро

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 25 май 2018 г.

 Източник: Active Bulgarian Society

 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.